brytbarhet

brytbarheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Ordet brytbarhet har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom gruvdrift
allmänt
gruvdrift

Ordet brytbarhet inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till brytbarhet (inom allmänt)

Relaterat till brytbarhet (inom allmänt)

skörhet

Ordet brytbarhet inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Engelska

Diskussion om ordet brytbarhet