cadence

cadences
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till cadence

Ordet cadence har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom musik
  • Inom ALLMÄNT
allmänt
musik
ALLMÄNT

Vad betyder cadence inom allmänt ?

a recurrent rhythmical series

Översättningar (inom allmänt)

Svenska
  • rytm  [ musik ]

Synonymer till cadence (inom allmänt)

Möjliga synonymer till cadence (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet cadence inom musik

harmonisk vilopunkt

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till cadence (inom musik)

Ordet cadence inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till cadence (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till cadence (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet cadence

  • - 2009-04-14

    Tillägg i översättningslistan; cadence=takt (inom produktion); att ha taktad produktion

  • - 2010-12-10

    Fel uttal på svenska kadens. skall vara kort a.