cafeteria

cafeterias
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder cafeteria inom mat ?

serve yourself and pay a cashier

Möjliga synonymer till cafeteria

Diskussion om ordet cafeteria

cafeteria

[kafete’ria el kafeteri’a]
cafeterian
cafeterior
cafeteriorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet cafeteria?

[kafete’ria el kafeteri’a]

Hur böjs ordet cafeteria på svenska?

Obestämd singular: cafeteria
Bestämd singular: cafeterian
Obestämd plural: cafeterior
Bestämd plural: cafeteriorna

Hur används ordet cafeteria

 • "Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för drift av restauranger, cafeterior och matsalar, inbegripet underhåll av installationer. eur-lex.europa.eu"
 • "Kiosk och cafeteria på Wämö Center ( 5 personer )"
 • "Bredvid lokalen finns en cafeteria där man sätter sig med sina barn, kanske bör man flytta den, säger Ingrid Hermansson."
 • "När de möttes i skolans cafeteria så började de först munhuggas och sedan slog 16-åringen den andra eleven i ansiktet med öppen hand flera gånger och knuffade honom sedan."
 • "Tidigare åt eleverna på restaurang men från och med den här terminen levereras i stället till skolans cafeteria av besparingsskäl."
 • "Dan Persson, som är regionpolischef i Bergslagen där Dalarna, Värmland och Örebro ingår, var mycket stolt när han invigningstalade i polishusets cafeteria."
 • "På friskolan Vintergatan i Ljusdal uppger skolledningen att skolans cafeteria säljer både läsk, godis, andra sötsaker till eleverna."
 • "Brand i cafeteria"
 • "Det andra förslaget har mer öppna ytor för innetorg och cafeteria men också fler små kontorsrum."
 • "I natt strax före klockan två utsattes Polhemsskolans cafeteria för ett inbrott."
 • "Genom ett omfattande förändringsarbete, bland annat genom att bygga om skolan utefter elevernas önskemål om matsal och cafeteria, jobba med att rädda ryktet genom annonseringar och att lägga stor vikt vid elevernas praktik så har skolan kommit på fötter igen efter fem år."

Vad betyder cafeteria inom mat ?

En cafeteria är en offentlig lokal där mat och dryck serveras mot betalning och kan ätas på plats. https://sv.wikipedia.org/wiki/Cafeteria

Möjliga synonymer till cafeteria

Relaterat till cafeteria

handelsplats

Diskussion om ordet cafeteria