certification

certifications
Substantiv

Översättningar

Ordet certification har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom utbildning
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
juridik
utbildning
militärväsen
generell

Vanligast betydelse av ordet certification inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till certification (inom juridik)

Möjliga synonymer till certification (inom juridik)

Vanlig betydelse av ordet certification inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Möjliga synonymer till certification (inom utbildning)

Mindre vanlig betydelse av ordet certification inom militärväsen

the act of certifying

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till certification (inom militärväsen)

Ordet certification inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till certification (inom generell)

Möjliga synonymer till certification (inom generell)

Diskussion om ordet certification