chastening

Substantiv

Synonymer till chastening

Diskussion om ordet chastening

chasten

chasten
chastened
chastened
Verb

Översättningar

Svenska

Vad betyder chasten inom generell, generell ?

Möjliga synonymer till chasten

Möjliga synonymer till chasten

Diskussion om ordet chasten