straffa

straffar
straffade
straffat
Verb

Synonymer till straffa

Hur böjs ordet straffa på svenska?

Presens: straffar
Preteritum: straffade
Supinum: straffat

Hur används ordet straffa

 • "Initiativtagaren Tomas Karlsson är mycket kritisk till att klasser nu splittras men rektor Lisa Lejhall tycker att det är fel sätt att agera på och menar att föräldrar får ta diskussionen med ansvariga politiker i stället för att straffa elever och lärare."
 • "– Vi måste flytta fokus från att straffa bort brotten till att istället skapa förutsättningar för en säker internetmiljö."
 • "– Kan vi hitta och hjälpa dem tidigt sparar vi dessutom mycket pengar, i stället för att straffa dem tio år senare för mycket mer pengar, vilket ändå inte fungerar."
 • "En skillnad i Parisavtalet kontra Kyotoprotokollet är att det förstnämnda inte ger FN möjlighet att straffa länder som bryter mot avtalet."
 • "Redan då ville polisledningen i Blekinge få mannen sparkad, men Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnden nöjde sig med att straffa polismannen med tio dagars löneavdrag, med anledning av som framkom under utredningen."
 • "Det var socialnämnden som beslutade att straffa krogen efter att man serverat gäster efter stängningsdags, i strid mot gällande regler."
 • "– Vi vill inte straffa tiggare, säger Nyvall."
 • "Nu har istället mannens fängelsestraff preskriberats, vilket innebär att staten inte längre har någon rätt att straffa mannen för brottet."
 • "Försäkringskassan beslutade att straffa handläggaren med 15 löneavdrag."
 • "Och intresset har ökat efter att den så kallade bonus-malusreformen infördes vid halvårsskiftet förra året, med syfte att straffa bilar med stora CO2-utsläpp."

Ordet straffa har 2 betydelser

 • Inom skogsbruk
 • Inom juridik
skogsbruk
juridik

Vad betyder straffa inom skogsbruk ?

utdela ett straff, t.ex. för ett regelbrott

Översättningar (inom skogsbruk)

Synonymer till straffa (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till straffa (inom skogsbruk)

Ordet straffa inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Diskussion om ordet straffa