concourse

concourses
Substantiv

Synonymer till concourse

Ordet concourse har 4 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom botanik
  • Inom juridik
  • Inom amerikansk engelska
bildligt
botanik
juridik
amerikansk engelska

Ordet concourse inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till concourse (inom bildligt)

Ordet concourse inom botanik

a coming together of people

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till concourse (inom botanik)

Ordet concourse inom juridik

a wide hall in a building where people can walk

Översättningar (inom juridik)

Ordet concourse inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Möjliga synonymer till concourse (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet concourse