flow

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet flow

 • "Det är små marginaler, de tog chansen och gjorde mål, de är duktiga och fick in ett flow, säger Stefan Linder om Trollhättans mål."
 • "– Man ska hålla takten och inte krocka med någon, det är det som är svårast, att få in ett flow i hela apparaten, säger Dennis Karlsson."
 • "” Få in ett flow ” svårast"
 • "– När träning och allt kommer ihop nu så brukar man hamna i ett skönt flow och förhoppningsvis så kommer jag att kunna hålla det säsongen igenom, säger André Myhrer."
 • "– Just nu känner jag att jag har ett flow."
 • "Inne i högskolehallen i Halmstad finns just nu byggnadsställningen där deltagarna ska visa upp sina färdigheter i kategorierna ” flow ” och ” speed ” inför domarna."
 • "I ” flow ” ska deltagaren visa vad man kan ibland annat svåra trick, landning och kreativitet."
 • "– Ja kom in ett skönt flow och spelade ganska stabilt, säger hon."
 • "Sedan bedöms de efter kreativitet, svårighet, landningar och flow."
 • "Domarna bedömer deltagarna utifrån fyra kriterier : kreativitet, flow, utförande, svårighetsgrad och övergripande prestation."

Vad betyder flow inom generell ?

flöde, flyt

Diskussion om ordet flow

flow

flows
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet flow

 • "the semen begins to appear in males and to be emitted at the same time of life that the catamenia begin to flow in females --Aristotle"
 • "the flow of thought"
 • "the museum had planned carefully for the flow of visitors"

Ordet flow har 8 betydelser

 • Inom elektricitet
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom medicin
 • Inom bildligt
 • Inom teknik
 • Inom internet
 • Inom geologi
 • Inom generell
elektricitet
amerikansk engelska
medicin
bildligt
teknik
internet
geologi
generell

Vanligast betydelse av ordet flow inom elektricitet

Översättningar (inom elektricitet)

Svenska

Synonymer till flow (inom elektricitet)

Möjliga synonymer till flow (inom elektricitet)

Vanlig betydelse av ordet flow inom amerikansk engelska

any uninterrupted stream or discharge

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till flow (inom amerikansk engelska)

Mindre vanlig betydelse av ordet flow inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till flow (inom medicin)

Ordet flow inom bildligt

the motion characteristic of fluids (liquids or gases)

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till flow (inom bildligt)

Möjliga synonymer till flow (inom bildligt)

Ordet flow inom teknik

the amount of fluid that flows in a given time

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till flow (inom teknik)

Möjliga synonymer till flow (inom teknik)

Ordet flow inom internet

the act of flowing or streaming; continuous progression

Översättningar (inom internet)

Synonymer till flow (inom internet)

Möjliga synonymer till flow (inom internet)

Ordet flow inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Synonymer till flow (inom geologi)

Möjliga synonymer till flow (inom geologi)

Ordet flow inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet flow

flow

flow
flowed
flowed
Verb

Synonymer till flow (inom generell)

Hur används ordet flow

 • "Her long black hair flowed down her back"
 • "The crowd flowed out of the stadium"
 • "Water flowed into the cave"
 • "the blood is flowing through the veines"
 • "The champagne flowed at the wedding"

Ordet flow har 5 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom politik
 • Inom generell
 • Inom kontor
bildligt
vardagligt
politik
generell
kontor

Ordet flow inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till flow (inom bildligt)

Ordet flow inom vardagligt

move or progress freely as if in a stream

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till flow (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till flow (inom vardagligt)

Ordet flow inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till flow (inom politik)

Möjliga synonymer till flow (inom politik)

Ordet flow inom generell

cause to flow

be abundantly present

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till flow (inom generell)

Möjliga synonymer till flow (inom generell)

Ordet flow inom kontor

cover or swamp with water

Översättningar (inom kontor)

Möjliga synonymer till flow (inom kontor)

Diskussion om ordet flow