configuration

configurations
Substantiv

Synonymer till configuration

Hur används ordet configuration

 • "the outcome depends on the configuration of influences at the time"

Ordet configuration har 4 betydelser

 • Inom data
 • Inom luftfart
 • Inom medicin
 • Inom geografi
data
luftfart
medicin
geografi

Vad betyder configuration inom data ?

an arrangement of parts or elements

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till configuration (inom data)

Möjliga synonymer till configuration (inom data)

Vanlig betydelse av ordet configuration inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till configuration (inom luftfart)

Möjliga synonymer till configuration (inom luftfart)

Mindre vanlig betydelse av ordet configuration inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till configuration (inom medicin)

Möjliga synonymer till configuration (inom medicin)

Mindre vanlig betydelse av ordet configuration inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till configuration (inom geografi)

Diskussion om ordet configuration

Configuration

Substantiv

Synonymer till Configuration (inom geografi)

 • CNF [ förkortning, data ]
 • CFG [ förkortning, data ]
 • CONFIG [ förkortning, data ]

Ordet Configuration har 2 betydelser

 • Inom data
 • Inom data
data
data

Ordet Configuration inom data

Synonymer till Configuration (inom data)

 • CONFIG [ förkortning, data ]

Ordet Configuration inom data

filändelse

Synonymer till Configuration (inom data)

 • CNF [ förkortning, data ]
 • CFG [ förkortning, data ]

Diskussion om ordet Configuration