cradle

cradles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet cradle

 • "he was taught from the cradle never to cry"

Ordet cradle har 6 betydelser

 • Inom generell
 • Inom telefoni
 • Inom byggnadskonst
 • Inom gruvdrift
 • Inom sjöfart
 • Inom fordon
generell
telefoni
byggnadskonst
gruvdrift
sjöfart
fordon

Vad betyder cradle inom generell ?

a baby's bed with sides and rockers birth of a person

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till cradle (inom generell)

Ordet cradle inom telefoni

Översättningar (inom telefoni)

Svenska

Möjliga synonymer till cradle (inom telefoni)

 • rest [ telephony ]

Ordet cradle inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till cradle (inom byggnadskonst)

Ordet cradle inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Ordet cradle inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Ordet cradle inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Möjliga synonymer till cradle (inom fordon)

Diskussion om ordet cradle

cradle

cradle
cradled
cradled
Verb

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Hur används ordet cradle

 • "He cradles the child in his arms"

Ordet cradle har 4 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom fåglar
 • Inom jordbruk
 • Inom dans
medicin
fåglar
jordbruk
dans

Vad betyder cradle inom medicin ?

hold gently and carefully

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till cradle (inom medicin)

Ordet cradle inom fåglar

bring up from infancy

Översättningar (inom fåglar)

Möjliga synonymer till cradle (inom fåglar)

Ordet cradle inom jordbruk

cut grain with a cradle scythe

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska
 • meja  [ jordbruk ]

Möjliga synonymer till cradle (inom jordbruk)

Ordet cradle inom dans

wash in a cradle; of gold

Översättningar (inom dans)

Svenska
 • vaska  [ gruvdrift ]

Möjliga synonymer till cradle (inom dans)

Diskussion om ordet cradle