creak

creak
creaked
creaked
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till creak

Diskussion om ordet creak

creak

creaks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet creak

  • "the creak of the floorboards gave him away"

Vad betyder creak inom medicin ?

a squeaking sound

Möjliga synonymer till creak

Diskussion om ordet creak