zing

zing
zinged
zinged
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet zing

zing

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet zing har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom slang
generell
vardagligt
slang

Vad betyder zing inom generell, generell ?

a brief high-pitched buzzing or humming sound: "the zing of the passing bullet"

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till zing (inom generell)

Ordet zing inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till zing (inom vardagligt)

Ordet zing inom slang

Synonymer till zing (inom slang)

Diskussion om ordet zing