darken

darken
darkened
darkened
Verb

Översättningar

Synonymer till darken

Hur används ordet darken

  • "The sky darkened"
  • "The screen darkend"
  • "He darkened the colors by adding brown"
  • ""a scandal that darkened the family's good name""
  • "darken a room"

Ordet darken har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom vin
  • Inom bildligt
  • Inom militärväsen
mat
vin
bildligt
militärväsen

Vad betyder darken inom mat ?

become dark or darker

Översättningar (inom mat)

Ordet darken inom vin

become or make darker

Översättningar (inom vin)

Synonymer till darken (inom vin)

Möjliga synonymer till darken (inom vin)

Ordet darken inom bildligt

tarnish or stain:

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till darken (inom bildligt)

Möjliga synonymer till darken (inom bildligt)

Ordet darken inom militärväsen

make dark or darker

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till darken (inom militärväsen)

Diskussion om ordet darken