blind

blindare
blindast
Adjektiv

Hur böjs ordet blind på svenska?

Komparativ: blindare
Superlativ: blindast

Hur används ordet blind

 • "I samband med en utlandsresa en månad senare tvingades västblekingen till en akut operation eftersom han då nästan var helt blind."
 • "Kvinnan drabbades hösten 2012 av en synstörning och sökte omedelbart vård eftersom hon blev blind på vänsterögat 2010 efter liknande symptom."
 • "Om det är så att den är underfinansierad ska man inte stirra sig blind på underskottet, säger hon."
 • "Hon berättade att 22-åringen under tiden de var tillsammans påstod att han ibland var blind, att man kunde få gåvor från gud och att han såg änglar."
 • "Hör ex-flickvännens känslosamma vittnesmål : ” Sa att han var blind ”"
 • "– Jag ordnade transporten ner själv och avbokade min tidigare beställning, men sedan när jag ville åka hem tidigare på lördagskvällen fick jag ingen bil, säger Miriam Karlsson, som är helt blind."
 • "Den 72-åriga kvinnan från Sölvesborg är helt blind och döv på ena örat."
 • "Hon påpekade att den äldre generationen ofta är blind för det kreativa i ungdomars sätt att använda sig av Internet."
 • "Det var strax före jul som enhetschefen omplacerades efter att en blind asylsökande hade behandlats illa."
 • "Det var i juli som kvinnan misshandlades mycket svårt med bland annat en yxskaft och hon ska också ha blivit blind på ena ögat."

Ordet blind har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder blind inom generell ?

som innebär total avsaknad av syn, som inte kan se; som har ett synfel

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till blind (inom generell)

Relaterat till blind (inom generell)

känslolöshet

oförnuft

okänslighet

försumlighet

lättrogenhet

mörker

oförstånd

osynlighet

ouppmärksamhet

okunnighet

likgiltighet

Ordet blind inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Diskussion om ordet blind

blind

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till blind (inom bildligt)

Hur används ordet blind

 • "I samband med en utlandsresa en månad senare tvingades västblekingen till en akut operation eftersom han då nästan var helt blind."
 • "Kvinnan drabbades hösten 2012 av en synstörning och sökte omedelbart vård eftersom hon blev blind på vänsterögat 2010 efter liknande symptom."
 • "Om det är så att den är underfinansierad ska man inte stirra sig blind på underskottet, säger hon."
 • "Hon berättade att 22-åringen under tiden de var tillsammans påstod att han ibland var blind, att man kunde få gåvor från gud och att han såg änglar."
 • "Hör ex-flickvännens känslosamma vittnesmål : ” Sa att han var blind ”"
 • "– Jag ordnade transporten ner själv och avbokade min tidigare beställning, men sedan när jag ville åka hem tidigare på lördagskvällen fick jag ingen bil, säger Miriam Karlsson, som är helt blind."
 • "Den 72-åriga kvinnan från Sölvesborg är helt blind och döv på ena örat."
 • "Hon påpekade att den äldre generationen ofta är blind för det kreativa i ungdomars sätt att använda sig av Internet."
 • "Det var strax före jul som enhetschefen omplacerades efter att en blind asylsökande hade behandlats illa."
 • "Det var i juli som kvinnan misshandlades mycket svårt med bland annat en yxskaft och hon ska också ha blivit blind på ena ögat."

Vad betyder blind inom generell ?

som innebär total avsaknad av syn, som inte kan se; som har ett synfel

Diskussion om ordet blind

blind

Adverb

Översättningar

Möjliga synonymer till blind

Diskussion om ordet blind

blind

blinds
Substantiv

Hur används ordet blind

 • "the holding company was just a blind"
 • "he spent hours reading to the blind"
 • "he waited impatiently in the blind"
 • "they had just moved in and had not put up blinds yet"

Ordet blind har 6 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom film
 • Inom formell stil
 • Inom militärväsen
kläder
generell
data
film
formell stil
militärväsen

Ordet blind inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till blind (inom kläder)

Ordet blind inom generell

people who have severe visual impairments

Översättningar (inom generell)

Ordet blind inom data

a hiding place sometimes used by hunters (especially duck hunters)

Översättningar (inom data)

Ordet blind inom film

something that keeps things out or hinders sight

Översättningar (inom film)

Svenska

Synonymer till blind (inom film)

Möjliga synonymer till blind (inom film)

Ordet blind inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till blind (inom formell stil)

Möjliga synonymer till blind (inom formell stil)

Ordet blind inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Diskussion om ordet blind

blind

blind
blinded
blinded
Verb

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till blind (inom militärväsen)

Hur används ordet blind

 • "The criminals were punished and blinded"

Ordet blind har 2 betydelser

 • Inom norgespec
 • Inom mat
norgespec
mat

Vad betyder blind inom norgespec ?

render unable to see make blind by putting the eyes out

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till blind (inom norgespec)

Möjliga synonymer till blind (inom norgespec)

Ordet blind inom mat

make dim by comparison or conceal

Översättningar (inom mat)

Diskussion om ordet blind

blind

Adjektiv

Översättningar (inom mat)

Svenska

Hur används ordet blind

 • "blind hatred"
 • "blind to a lover's faults"
 • "blind to the consequences of their actions"
 • "a blind attempt"
 • "a blind purchase"
 • "blind stitching"
 • "a blind alley"

Ordet blind har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom poetisk
 • Inom militärväsen
 • Inom bildligt
generell
poetisk
militärväsen
bildligt

Vad betyder blind inom generell, generell, generell ?

unable to see

not based on reason on evidence unable or unwilling to perceive or understand

not easily seen or noticed

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till blind (inom generell)

Uttryck till blind (inom generell)

Ord i uttryck för blind (inom generell)

Möjliga synonymer till blind (inom generell)

Möjliga synonymer till blind (inom generell)

Ordet blind inom militärväsen

closed at one end

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till blind (inom militärväsen)

Ordet blind inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Möjliga synonymer till blind (inom bildligt)

Diskussion om ordet blind