decelerate

decelerate
decelerated
decelerated
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till decelerate

Hur används ordet decelerate

  • "The car decelerated"

Ordet decelerate har 2 betydelser

  • Inom nedsättande
  • Inom fordon
nedsättande
fordon

Vad betyder decelerate inom nedsättande ?

lose velocity; move more slowly

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till decelerate (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till decelerate (inom nedsättande)

Ordet decelerate inom fordon

reduce the speed of

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till decelerate (inom fordon)

Möjliga synonymer till decelerate (inom fordon)

Diskussion om ordet decelerate