depose

depose
deposed
deposed
Verb

Översättningar

Synonymer till depose

Ordet depose har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet depose inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till depose (inom juridik)

Ordet depose inom generell

force to leave (an office)

Synonymer till depose (inom generell)

Uttryck till depose (inom generell)

Diskussion om ordet depose