avsätta

avsätter
avsatte
avsatt
Verb

Översättningar

Synonymer till avsätta

Övrig relation till avsätta

Hur böjs ordet avsätta på svenska?

Presens: avsätter
Preteritum: avsatte
Supinum: avsatt

Hur används ordet avsätta

 • "Regeringen har avsatt mer än 86 miljarder dollar som ett erkännande av de speciella behoven hos våra veteraner och krigsänkor"
 • "Sedan dess har Adelsohn Liljeroth, enligt intendenten, motarbetat hans person men eftersom hon inte kan avsätta honom, går hon via styrelsen."
 • "” Att avsätta sex hela arbetsdagar för ett enskilt projekt som nämnden redan gett sitt stöd för är inte rimligt ”, skrev ordförande Elena Fridfelt ( C ) i sitt beslutsförslag som sedan klubbades igenom."
 • "Därför bör invånare kräva av riksdagspartierna att avsätta mer pengar till järnväg, bland annat söderut mot Europa vilket är bra för turismen."
 • "Fram till 2011 var han även ordförande i Expertrådet som har till uppgift att tillsätta och avsätta den högste ledaren."
 • "I går lämnade en annan patriotisk grupp över en skrivelse till kungen där han uppmanas att avsätta regeringen och installera en ny premiärminister efter eget tycke."
 • "Gårdagens omröstning var tredje försöket att avsätta Gillard som partiledare."
 • "Så värdefullt anses hällmarksområdet vara att Naturvårdsverket länge velat avsätta det som nationalpark."
 • "Sedan så gäller det att avsätta tid."
 • "Gårdagens omröstning var tredje försöket att avsätta Gillard som partiledare."
 • "För marknadssidan är det mesta av planeringsarbetet avslutat, så trots julrushen kan Ulrika Carlsson avsätta en timma för oss."
 • "Det beror ju på att det här bygger på frivillighet och att vi måste hitta frivilliga som är beredda på att avsätta tiden, säger Margareta träffpunktssamordnare Jozwiak Sjödahl."
 • "Frivilliga måste avsätta tid"
 • "Och i Olofström har centern föreslagit att avsätta 2,5 miljoner för att höja alla lärares löner efter förtjänst eftersom de ser en risk att de lärare som inte kom i fråga för reformen mår dåligt och kanske säger upp sig, skriver BLT."
 • "I Ronneby har den politiska opppositionen med socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet lagt ett förslag att avsätta 2,9 miljoner för att lyfta dom lärare som blev utan i den statliga satsningen, det rapporterar"
 • "Snart avgör förvaltningsrätten om det var rätt av kommunen att avsätta tre miljoner kronor för att röja upp på fastigheten."
 • "Som en uppmuntran att fortsätta det viktiga arbetet väljer vi att avsätta en miljon från årets resultat till en extra föreningsmiljon, säger kommunalrådet Heléne Björklund ( S ) i ett pressmeddelande."
 • "Karlshamns kommunfullmäktige beslutade i september att avsätta maximalt tre miljoner kronor till att riva Saltsjöbaden, röja upp på fastigheten och sätta upp ett staket runt tomten."
 • "Som motprestation har Karlshamns kommunfullmäktige beslutat att avsätta tre miljoner kronor ur egen kassa som ska gå till att riva den befintliga byggnaden samt röja upp på fastigheten."
 • "Allt gick rätt till när Karlshamns kommunfullmäktige beslutade att avsätta tre miljoner kronor för rivning och röjning av Saltsjöbaden i Karlshamn."
 • "Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta två miljoner kronor i extra föreningsstöd som engångsbidrag för 2013."

Ordet avsätta har 4 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom samhälle
 • Inom kemi
 • Inom handel
ekonomi
samhälle
kemi
handel

Vad betyder avsätta inom ekonomi ?

formellt ta ifrån ett ämbete

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till avsätta (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till avsätta (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till avsätta (inom ekonomi)

Ordet avsätta inom samhälle

Översättningar (inom samhälle)

Synonymer till avsätta (inom samhälle)

Övrig relation till avsätta (inom samhälle)

Möjliga synonymer till avsätta (inom samhälle)

Relaterat till avsätta (inom samhälle)

upphörande

återgång

tomrum

fråndragning

overksamhet

tillbakagång

förlust

annullering

lägesförändring

omplacering

bestraffning

ringaktning

gagnlöshet

Ordet avsätta inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Engelska

Synonymer till avsätta (inom kemi)

Möjliga synonymer till avsätta (inom kemi)

Ordet avsätta inom handel

Avsätta varor på en marknad

Översättningar (inom handel)

Synonymer till avsätta (inom handel)

Möjliga synonymer till avsätta (inom handel)

Diskussion om ordet avsätta