detachment

detachments
Substantiv

Synonymer till detachment

Ordet detachment har 6 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ekonomi
  • Inom elektricitet
  • Inom militärväsen
  • Inom gruvdrift
  • Inom psykologi
generell
ekonomi
elektricitet
militärväsen
gruvdrift
psykologi

Ordet detachment inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet detachment inom ekonomi

the act of releasing from an attachment or connection

Synonymer till detachment (inom ekonomi)

Ordet detachment inom elektricitet

Översättningar (inom elektricitet)

Synonymer till detachment (inom elektricitet)

Möjliga synonymer till detachment (inom elektricitet)

Ordet detachment inom militärväsen

a small unit of troops of special composition

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Ordet detachment inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Synonymer till detachment (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till detachment (inom gruvdrift)

Ordet detachment inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Möjliga synonymer till detachment (inom psykologi)

Diskussion om ordet detachment