detaljkunskaper

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet detaljkunskaper

  • "Man kan dra sina kopplingar till Malmö, men det är inget som jag sitter med detaljkunskaper om."
  • "– Det genomfördes dörrknackning och vi har hämtat in uppgifter från boende i området men jag har inga detaljkunskaper om vad som framkommit där."
  • "Han talar arabiska med algerisk dialekt och har detaljkunskaper om landet."
  • "– Jag har inga detaljkunskaper, men jag har noterat att det finns flera personer som arbetade över Macchiarini, i chefsställning, som såg vad som hände, men som ännu inte tagit sitt ansvar."
  • "Peter Nystedt har inte alla detaljkunskaper i ärendet, men ifrågasätter om evakuering har gått till på rätt sätt."
  • "– Allting handlar om ögonblickets ingivelse och om att ha precis rätt detaljkunskaper."
  • "Därutöver ska ha svarat att hon inte har några detaljkunskaper om förhållandena eftersom hon anlitat rådgivare."
  • "– Exakt hur skottlossningen gått till har jag inte detaljkunskaper kring i nuläget, säger polisens presstalesman Peder Jonsson och poängterar att ingen person ska ha skadats i samband med skottlossningen."
  • "Rätten konstaterade att det inte fanns andra bevis än Quicks egen berättelse, men imponerades av Quicks geografiska detaljkunskaper från området kring Drammen."
  • "De flesta av inläggen på Flashback uppvisar ilska vid sidan av imponerande detaljkunskaper om dopning, preparat, tillverkning och historik."

Diskussion om ordet detaljkunskaper