devil

devils
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet devil

  • "what the devil"

Ordet devil har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vanliga uttryck
  • Inom vardagligt
  • Inom bildligt
generell
vanliga uttryck
vardagligt
bildligt

Vad betyder devil inom generell ?

one of the evil spirits of traditional Jewish and Christian belief

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till devil (inom generell)

Ordet devil inom vanliga uttryck

a word used in exclamations of confusion

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Svenska

Möjliga synonymer till devil (inom vanliga uttryck)

  • WTH [ internet ]

Ordet devil inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till devil (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till devil (inom vardagligt)

Ordet devil inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till devil (inom bildligt)

Möjliga synonymer till devil (inom bildligt)

Möjliga synonymer till devil (inom bildligt)

Diskussion om ordet devil

devil

Verb

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till devil (inom bildligt)

Ordet devil har 2 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom textil
ålderdomlig
textil

Ordet devil inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till devil (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till devil (inom ålderdomlig)

Ordet devil inom textil

coat or stuff with a spicy paste: "devilled eggs"

Översättningar (inom textil)

Möjliga synonymer till devil (inom textil)

Diskussion om ordet devil

devil

Interjektion

Översättningar (inom textil)

Möjliga synonymer till devil

Diskussion om ordet devil