dispense

dispense
dispensed
dispensed
Verb

Översättningar

Synonymer till dispense

Hur används ordet dispense

  • "I was dispensed from this terrible task"

Ordet dispense har 5 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom juridik
  • Inom jordbruk
  • Inom generell
  • Inom religion
ekonomi
juridik
jordbruk
generell
religion

Ordet dispense inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till dispense (inom ekonomi)

Ordet dispense inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till dispense (inom juridik)

Ordet dispense inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till dispense (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till dispense (inom jordbruk)

Ordet dispense inom generell

grant a dispensation; grant an exemption

Ordet dispense inom religion

Synonymer till dispense (inom religion)

Möjliga synonymer till dispense (inom religion)

Diskussion om ordet dispense

dispensing

Substantiv

Översättningar (inom religion)

Vad betyder dispensing inom medicin ?

ex. dispensering av läkemedel, när en sköterska (tillreder), iordningsställer och delar ut medicin till patienterna

Möjliga synonymer till dispensing

Diskussion om ordet dispensing