yield

yields
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till yield

Hur används ordet yield

 • "Indikationer för Scandinavian Airlines yield i maj är negativa, skriver bolaget i sin månadsrapport."
 • "Indikationer för Scandianvian Airlines yield i september är negativa."

Ordet yield har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom jordbruk
ekonomi
jordbruk

Ordet yield inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till yield (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till yield (inom ekonomi)

Ordet yield inom jordbruk

an amount of a product

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till yield (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till yield (inom jordbruk)

Diskussion om ordet yield

yield

yield
yielded
yielded
Verb

Översättningar (inom jordbruk)

Hur används ordet yield

 • "The door yielded to repeated blows with a battering ram."
 • "This year's crop yielded 1,000 bushels of corn"
 • "He gave me a lot of trouble"

Ordet yield har 7 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom utbildning
 • Inom sjöfart
 • Inom vardagligt
juridik
bildligt
generell
sport
utbildning
sjöfart
vardagligt

Ordet yield inom bildligt

be the cause or source of

Synonymer till yield (inom bildligt)

Ordet yield inom generell

cease opposition; stop fighting

consent reluctantly

Synonymer till yield (inom generell)

Uttryck till yield (inom generell)

Ord i uttryck för yield (inom generell)

yield är en/ett (inom generell)

yield har undergrupp (inom generell)

yield är del av (inom generell)

Möjliga synonymer till yield (inom generell)

Möjliga synonymer till yield (inom generell)

Möjliga synonymer till yield (inom generell)

Ordet yield inom sport

Synonymer till yield (inom sport)

Möjliga synonymer till yield (inom sport)

Ordet yield inom utbildning

Synonymer till yield (inom utbildning)

Ordet yield inom sjöfart

give in, as to influence or pressure

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till yield (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till yield (inom sjöfart)

Ordet yield inom vardagligt

bring in; as of investments

Synonymer till yield (inom vardagligt)

Diskussion om ordet yield