doggerel

doggerels
Substantiv

Översättningar

Synonymer till doggerel

Hur används ordet doggerel

  • "he had heard some silly doggerel that kept running through his mind"

Vad betyder doggerel inom litteratur ?

a comic verse of irregular measure

Diskussion om ordet doggerel