downfall

downfalls
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till downfall

Ordet downfall har 3 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom medicin
  • Inom årstider
meteorologi
medicin
årstider

Ordet downfall inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till downfall (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till downfall (inom meteorologi)

Ordet downfall inom medicin

failure that results in a loss of position or reputation

Översättningar (inom medicin)

Ordet downfall inom årstider

Synonymer till downfall (inom årstider)

Diskussion om ordet downfall