dragning

dragningen
dragningar
dragningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till dragning

Hur böjs ordet dragning på svenska?

Obestämd singular: dragning
Bestämd singular: dragningen
Obestämd plural: dragningar
Bestämd plural: dragningarna

Hur används ordet dragning

 • "Hon kände en omedelbar fysisk dragning till honom"
 • "– Jag har sett till så att vi får en dragning av hela ärendet under kommunstyrelsens allmänna utskott i nästa vecka."
 • "När klockan visade 10.04 gjorde Brandon Gormley 2 – 0 efter en dragning följt av en backhand."
 • "Inom kort kommer ledande politiker i socialnämnden i Karlskrona att få en dragning över hur socialtjänstpersonal i kommunen mår."
 • "Han har av åklagarna erbjudits att få en muntlig dragning kring vissa ytterligare, känsliga, punkter."
 • "Men efter tisdagens dragning för politikerna har revisorerna nu fått nya uppgifter som kan förändra läget."
 • "Romson kommer att besöka F17 i Kallinge för att få en dragning av försvaret och titta närmare på deras brandövningsplats."
 • "För någon vecka sedan gick de största skånska kommunerna ut med en gemensam propå om en en dragning av banan via Malmö, Lund och Hässleholm."
 • "En västlig dragning via Ljungby och Värnamo står mot en östlig via Växjö och Älmhult."
 • "Men han tiggde inte så det var ett mysterium för oss varför han egentligen sökte sig dit och kände väl någon dragning, säger ägaren Ann Johansson."
 • "Snart läggs förslaget om höghastighetsbanans dragning fram."
 • "Han hade en dragning att ge upp alltför lätt"
 • "Den irländska lotteridragningen äger rum idag med en jackpot av 100 miljoner Euro"
 • "Lotterna lades i en behållare för dragningen"
 • "Domstolen hade en dragning åt konservativa utslag"
 • "Dragning är en metod för behandling av frakturer"
 • "Det fanns en dragning av sorg i hans stora glädje"
 • "Han hade tjockt svart hår, med bara en dragning av grått vid sidorna"
 • "En dragning åt blått"

Ordet dragning har 6 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom fiske
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom fysik
bildligt
vardagligt
fiske
generell
medicin
fysik

Vad betyder dragning inom bildligt ?

det att slumpmässigt välja ut ett element i sänder från en mängd

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till dragning (inom bildligt)

Möjliga synonymer till dragning (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet dragning inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till dragning (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till dragning (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet dragning inom fiske

lotteridragning el. liknande

Översättningar (inom fiske)

Möjliga synonymer till dragning (inom fiske)

Ordet dragning inom generell

skiftning, nyans, anstrykning

Översättningar (inom generell)

Engelska

Möjliga synonymer till dragning (inom generell)

Möjliga synonymer till dragning (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet dragning inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Möjliga synonymer till dragning (inom medicin)

Ovanlig betydelse av ordet dragning inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Möjliga synonymer till dragning (inom fysik)

Diskussion om ordet dragning