encina

encinas
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till encina

Diskussion om ordet encina

encina

encinan
enciner
encinerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet encina på svenska?

Obestämd singular: encina
Bestämd singular: encinan
Obestämd plural: enciner
Bestämd plural: encinerna

Ordet encina inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet encina