entitlement

entitlements
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet entitlement

  • "entitlement to compensation"
  • "– Det har varit dels att lära om FN-systemet och hur det fungerar, vad betyder de olika orden som ratificering, entitlement och liknade."

Vad betyder entitlement inom juridik ?

right granted by law or contract esp to benefits

Möjliga synonymer till entitlement

Diskussion om ordet entitlement

  • - 2008-12-12

    fler betydelser; rättighet, berättigande

  • - 2008-12-12

    kolla nordstedt