justice

justices
Substantiv

Översättningar

Synonymer till justice

Hur används ordet justice

  • "The justice resolved to have the two men examined separately"
  • "justice deferred is justice denied"

Ordet justice har 5 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom juridik
  • Inom religion
  • Inom generell
  • Inom politik
juridik
juridik
religion
generell
politik

Ordet justice inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till justice (inom juridik)

Möjliga synonymer till justice (inom juridik)

Ordet justice inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till justice (inom juridik)

Ordet justice inom religion

the quality of being just or fair

Översättningar (inom religion)

Synonymer till justice (inom religion)

Möjliga synonymer till justice (inom religion)

Ordet justice inom generell

the administration of law; the act of determining rights and assigning rewards or punishments

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till justice (inom generell)

Möjliga synonymer till justice (inom generell)

Ordet justice inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till justice (inom politik)

Diskussion om ordet justice