enveloping

Substantiv

Synonymer till enveloping

Diskussion om ordet enveloping

enveloping

Adjektiv

Vad betyder enveloping inom generell, generell ?

Diskussion om ordet enveloping

envelop

envelop
enveloped
enveloped
Verb

Översättningar

Hur används ordet envelop

  • "Fog enveloped the house"

Ordet envelop har 2 betydelser

  • Inom historia
  • Inom vardagligt
historia
vardagligt

Vad betyder envelop inom historia ?

enclose or enfold completely with or as if with a covering

Översättningar (inom historia)

Synonymer till envelop (inom historia)

Möjliga synonymer till envelop (inom historia)

Ordet envelop inom vardagligt

make a cover for postal use

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till envelop (inom vardagligt)

Diskussion om ordet envelop