escudo

escudon
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder escudo inom valuta ?

tidigare benämning på valutan i bland annat Portugal

Diskussion om ordet escudo

escudon

Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet escudon

  • "Kap Verde har redan knutit sin val- uta, escudon, till euron och försöker följa EU:s kriterier för bl.a budget- underskott och inflation."

Diskussion om ordet escudon