excoriation

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till excoriation

Ordet excoriation har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom geologi
medicin
geologi

Ordet excoriation inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till excoriation (inom medicin)

Ordet excoriation inom geologi

severe censure

Översättningar (inom geologi)

Möjliga synonymer till excoriation (inom geologi)

Diskussion om ordet excoriation

  • - 2010-04-24

    står i repertoriet (homeopati)

  • - 2010-12-11

    = exkoriation, hudavskrapning, skavsår. (enligt NE)