extirpate

extirpate
extirpated
extirpated
Verb

Översättningar

Ordet extirpate har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom kemi
  • Inom generell
ålderdomlig
kemi
generell

Ordet extirpate inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till extirpate (inom ålderdomlig)

Ordet extirpate inom kemi

Synonymer till extirpate (inom kemi)

Möjliga synonymer till extirpate (inom kemi)

Ordet extirpate inom generell

Synonymer till extirpate (inom generell)

Möjliga synonymer till extirpate (inom generell)

Diskussion om ordet extirpate