exude

exude
exuded
exuded
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till exude

Hur används ordet exude

  • "She exudes great confidence"

Ordet exude har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Vad betyder exude inom medicin ?

release through one's pores, as of sweat

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till exude (inom medicin)

Möjliga synonymer till exude (inom medicin)

Ordet exude inom generell

make apparent by one's mood or behaviour

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till exude (inom generell)

Diskussion om ordet exude

  • Siggelof - 2009-11-27

    drypa av