förvaltníngskontor

(-)(-)(-)
Substantiv

Diskussion om ordet förvaltníngskontor

förvaltningskontor

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet förvaltningskontor

  • "Arbetsförmedlingen lägger ner förvaltningskontor på 17 orter."
  • "” Hur fördelningen ska ske kommer att utarbetas av samtliga rektorer samt förvaltningsledning och handläggare på förvaltningskontor samt kommunledningskontoret utifrån korrekta skolvalsrutiner ”, ska nämnas i underlaget."
  • "” Vid förhör med handläggare på riksdagens förvaltningskontor framkommer att ledamöternas uppgifter i samband med ansökningar om ersättning för egen övernattningsbostad i princip aldrig kontrolleras utan tas för goda ”."
  • "I en revisionsrapport, som ABC nu kan berätta om, får fastighetsdirektören skarp kritk från revisorerna mot hur flytten av kommunens förvaltningskontor hanterats."
  • "Så sent som idag hällde en statsanställd man bränsle över sig framför ett förvaltningskontor i Kario."
  • "Så sent som idag hällde en statsanställd man bränsle över sig framför ett förvaltningskontor i Kario."
  • "För att behålla kompetensen och detaljkunskaperna föreslår Botniabanan AB att det byggs upp ett förvaltningskontor för banan med cirka sex tjäsnter."
  • "Och det som ett förvaltningskontor när den färdiga banan lämnas över till Banverket 2010."

Diskussion om ordet förvaltningskontor