facility

facilities
Substantiv

Hur används ordet facility

  • "the assembly plant is an enormous facility"

Ordet facility har 5 betydelser

  • Inom aktier
  • Inom teknik
  • Inom militärväsen
  • Inom vardagligt
  • Inom allmänt
aktier
teknik
militärväsen
vardagligt
allmänt

Vanligast betydelse av ordet facility inom aktier

Översättningar (inom aktier)

Synonymer till facility (inom aktier)

Vanlig betydelse av ordet facility inom teknik

something created to provide a particular service

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till facility (inom teknik)

Möjliga synonymer till facility (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet facility inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till facility (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till facility (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet facility inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till facility (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till facility (inom vardagligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet facility inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till facility (inom allmänt)

Möjliga synonymer till facility (inom allmänt)

Diskussion om ordet facility

  • - 2010-08-18

    facility kan väl i vissa fall betraktas som en egenskap eller förmåga