readiness

readinesses
Substantiv

Synonymer till readiness

Hur används ordet readiness

  • "a happy readiness of conversation --Jane Austen"
  • "putting them in readiness"

Ordet readiness har 5 betydelser

  • Inom aktier
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
  • Inom gymnastik
  • Inom fotografi
aktier
militärväsen
generell
gymnastik
fotografi

Ordet readiness inom aktier

Översättningar (inom aktier)

Möjliga synonymer till readiness (inom aktier)

Ordet readiness inom militärväsen

the state of being ready or prepared for use or action (especially military action)

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till readiness (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till readiness (inom militärväsen)

Ordet readiness inom generell

prompt willingness: "readiness to continue discussions"

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till readiness (inom generell)

Ordet readiness inom gymnastik

Översättningar (inom gymnastik)

Synonymer till readiness (inom gymnastik)

Möjliga synonymer till readiness (inom gymnastik)

Ordet readiness inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Diskussion om ordet readiness