fallhöjd

fallhöjden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet fallhöjd

 • "Max fallhöjd : 800 m"
 • "Max fallhöjd : 990 meter"
 • "Max fallhöjd : 600 meter"
 • "Max fallhöjd : 550 meter"
 • "Men varför flyger man över halva jordklotet för att åka skidor på ställen där varken orternas storlek eller bergens fallhöjd är särskilt mycket att skriva hem om?"
 • "Max fallhöjd : 900 meter"
 • "Max fallhöjd : 650 meter"
 • "Måhända har exploateringen uteblivit för att bergen inte erbjuder någon större fallhöjd."
 • "Till skillnad mot Skandinavien mäter alpvandraren inte avstånd i kilometer utan i tid och fallhöjd."
 • "På en normaltur får du räkna med 500 – 900 meter i höjdskillnad; det är att jämföra med Åreskutans världscup­störtlopp som har 840 meters fallhöjd."
 • "Trots låg fallhöjd har han åsamkats allvarliga skador."
 • "Traditionellt sett brukar annars villapriser följa efter bostadsrättspriserna men det senaste året har villamarknaden gått extremt starkt, vilket borde tala för en högre fallhöjd när det gäller priser."
 • "Bo Holmberg blickar upp mot toppen av Ofärne-backen som har en fallhöjd på 225 meter vilket är relativt högt, men han tror inte att ett system för att säkerställa snötillgången hade räckt för en anläggning i Ofärnes storlek."
 • "Man har ju mindre och mindre fallhöjd för varje affär."
 • "Man har ju mindre och mindre fallhöjd för varje affär."
 • "Men räknar man hur mycket fallhöjd man får per krona blir läget ett helt annat."
 • "Då blir Zermatt näst billigast med 20 kronor per meter fallhöjd."
 • "Vi har stor fallhöjd innan det blir en riktigt stor kris."
 • "De ska sedan ha förts av vattnet ned mot en fors där det finns ett vattenfall med flera meters fallhöjd."
 • "I dag har man en annan fallhöjd, så en sänkning av priserna behöver inte utlösa den snöbollseffekten."

Rim på fallhöjd

Vad betyder fallhöjd inom teknik ?

sträcka som ett fallande föremål tillryggalägga|tillrygga­lägger från utgångspunkten till nedslagspunkten

Möjliga synonymer till fallhöjd

Diskussion om ordet fallhöjd