fray

fray
frayed
frayed
Verb

Översättningar

Synonymer till fray

Hur används ordet fray

  • "The friction frayed the sleeve"

Ordet fray har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport och fritid
generell
sport och fritid

Vad betyder fray inom generell, generell ?

wear away by rubbing

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet fray inom sport och fritid

Synonymer till fray (inom sport och fritid)

Diskussion om ordet fray

fray

Substantiv

Översättningar (inom sport och fritid)

Synonymer till fray (inom sport och fritid)

Diskussion om ordet fray