friköpning

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till friköpning

Hur används ordet friköpning

  • "Beslutet om friköpning som den borgerliga majoriteten driver togs i dag."

Möjliga synonymer till friköpning

Relaterat till friköpning

köp

befrielse

räddning

restitution

Diskussion om ordet friköpning