gallimaufry

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet gallimaufry har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom mat
slang
mat

Ordet gallimaufry inom slang

Översättningar (inom slang)

Ordet gallimaufry inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till gallimaufry (inom mat)

Diskussion om ordet gallimaufry