schmear

Substantiv

Översättningar

Synonymer till schmear

Ordet schmear har 3 betydelser

  • Inom politik
  • Inom slang
  • Inom generell
politik
slang
generell

Ordet schmear inom politik

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till schmear (inom politik)

Ordet schmear inom slang

Översättningar (inom slang)

Ordet schmear inom generell

Synonymer till schmear (inom generell)

Diskussion om ordet schmear