gallipot

gallipots
Substantiv

Översättningar

Vad betyder gallipot inom generell, generell ?

Möjliga synonymer till gallipot

Diskussion om ordet gallipot