grub

grubs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till grub

Ordet grub har 3 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom slang
  • Inom generell
fordon
slang
generell

Ordet grub inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Möjliga synonymer till grub (inom fordon)

Ordet grub inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till grub (inom slang)

Ordet grub inom generell

a soft thick wormlike larva of certain beetles and other insects

Synonymer till grub (inom generell)

Diskussion om ordet grub

  • monashund - 2011-02-27

    Käk, Käka (äldre halvslang)

grub

grub
grubbed
grubbed
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till grub (inom generell)

Ordet grub har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom zoologi
  • Inom däggdjur
  • Inom sport
vardagligt
zoologi
däggdjur
sport

Ordet grub inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till grub (inom vardagligt)

Ordet grub inom zoologi

Synonymer till grub (inom zoologi)

Möjliga synonymer till grub (inom zoologi)

Ordet grub inom däggdjur

Synonymer till grub (inom däggdjur)

Ordet grub inom sport

Synonymer till grub (inom sport)

Diskussion om ordet grub