hårdna

hårdnar
hårdnade
hårdnat
Verb

Översättningar

Synonymer till hårdna

Hur böjs ordet hårdna på svenska?

Presens: hårdnar
Preteritum: hårdnade
Supinum: hårdnat

Hur används ordet hårdna

 • "Jag tror att konkurrensen om bolånetagarna kommer att hårdna vilket ger möjligheter att pressa räntan."
 • "Skulle kritiken mot regeringens agerande under krisen hårdna framöver och få fäste i bredare väljargrupper lär opinionsstödet för Socialdemokraterna åter faller tillbaka."
 • "Jag tror att branschen kommer hårdna, säger Sven Granath och fortsätter :"
 • "Kampen för att forskarna att få finansiering ser nu alltså ut att hårdna än mer."
 • "Det innebär att den politiska tonen kommer att hårdna under året och att utrymmet för blocköverskridande uppgörelse minskar."
 • "Konkurrensen om eleverna kommer att hårdna de kommande åren allt fler väljer friskolor samtidigt som antalet elever blir färre."
 • "En kamp som kommer att hårdna ytterligare i takt med att elevantalet väntas sjunka ordentligt."
 • "Kampen om elever kommer att hårdna"
 • "Och kampen kommer att hårdna."
 • "Nu kan reglerna hårdna ytterligare då den finska regeringen föreslagit att stänga gränsen helt."
 • "Jag tror att konkurrensen om bolånetagarna kommer att hårdna vilket ger möjligheter att pressa räntan."
 • "Skulle kritiken mot regeringens agerande under krisen hårdna framöver och få fäste i bredare väljargrupper lär opinionsstödet för Socialdemokraterna åter faller tillbaka."
 • "Jag tror att branschen kommer hårdna, säger Sven Granath och fortsätter :"
 • "Kampen för att forskarna att få finansiering ser nu alltså ut att hårdna än mer."
 • "Det innebär att den politiska tonen kommer att hårdna under året och att utrymmet för blocköverskridande uppgörelse minskar."
 • "Konkurrensen om eleverna kommer att hårdna de kommande åren allt fler väljer friskolor samtidigt som antalet elever blir färre."
 • "En kamp som kommer att hårdna ytterligare i takt med att elevantalet väntas sjunka ordentligt."
 • "Kampen om elever kommer att hårdna"
 • "Och kampen kommer att hårdna."
 • "Nu kan reglerna hårdna ytterligare då den finska regeringen föreslagit att stänga gränsen helt."

Diskussion om ordet hårdna