högvatten

högvattnet
högvatten
högvattnen
Substantiv [t]

Översättningar

Motsats till högvatten

Hur böjs ordet högvatten på svenska?

Obestämd singular: högvatten
Bestämd singular: högvattnet
Obestämd plural: högvatten
Bestämd plural: högvattnen

Hur används ordet högvatten

  • "Samtliga av länets kuststäder kommer att drabbas av stigande vattennivåer, från 1,8 till 2,8 meter högre än idag vid högvatten."
  • "Efter en knackig start på säsongen med högvatten som satte stopp för turerna utanför Ronnebyhamn, tog resandet med skärgårdsbåten M / F Spättan fart."
  • "Fastighetsingenjören säger till tidningen att det kan bero på vinterns högvatten i kombination med flera stormar."
  • "Det i kombination med högvatten på grund av stormar gör att kommunen i värsta fall befarar tillfälliga höjningar av havsnivån med upp till tre meter i framtiden."
  • "När det är högvatten rinner vatten in i källaren eller i grunden, och tar med sig finsediment."
  • "Havsnivån kan stiga med 80 centimeter till år 2100, enligt prognoserna, och vid högvatten tillfälligt höjas med 2,5 meter."
  • "– Vi har fått information om att det blir problem vid högvatten, och att det i så fall rör sig om ett systemfel utan att det gjorts något åt det, vilket gör att vi nu gör en polisanmälan i hopp om att något görs åt saken, säger Christer Borg."
  • "Kommunen har beställt en utredning som visar hur sårbar stadskärnan är för extrema skyfall och högvatten i klimatförändringens spår."
  • "Varning för högvatten i Norrbotten"
  • "Vinterns högvatten och kylan har gjort att det bildats kraftiga isvallar i Gysingeforsarna i Dalälven."

Vad betyder högvatten inom sjöfart ?

avser variationer i havsvattnets nivå med perioder på ungefär ett halvt dygn. http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gvatten

Möjliga synonymer till högvatten

Relaterat till högvatten

ökning

fullständighet

fukt

hopsamling

storlek

höjning

Diskussion om ordet högvatten