hasten

hasten
hastened
hastened
Verb

Ordet hasten har 5 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom botanik
  • Inom motorfordon
  • Inom generell
  • Inom fotboll
teknik
botanik
motorfordon
generell
fotboll

Ordet hasten inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Ordet hasten inom botanik

Synonymer till hasten (inom botanik)

Möjliga synonymer till hasten (inom botanik)

Ordet hasten inom motorfordon

Översättningar (inom motorfordon)

Möjliga synonymer till hasten (inom motorfordon)

Ordet hasten inom generell

Synonymer till hasten (inom generell)

Ordet hasten inom fotboll

Synonymer till hasten (inom fotboll)

Diskussion om ordet hasten