heat up

heat up
heated up
heated up
Verb

Översättningar

Synonymer till heat up

Hur används ordet heat up

  • "Emotions were screwed up"

Ordet heat up har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom teknik
generell
sport
teknik

Vad betyder heat up inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till heat up (inom generell)

Ordet heat up inom sport

Synonymer till heat up (inom sport)

Möjliga synonymer till heat up (inom sport)

Ordet heat up inom teknik

make more intense

Synonymer till heat up (inom teknik)

Diskussion om ordet heat up

beat-up

Adjektiv

Synonymer till beat-up (inom teknik)

Möjliga synonymer till beat-up

Diskussion om ordet beat-up