hodden

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till hodden

Diskussion om ordet hodden

hodden

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till hodden

Diskussion om ordet hodden