hopsinka

hopsinkar
hopsinkade
hopsinkat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet hopsinka på svenska?

Presens: hopsinkar
Preteritum: hopsinkade
Supinum: hopsinkat

Vad betyder hopsinka inom snickeri ?

hopfoga virkesstycken i vinkel mot varandra

Möjliga synonymer till hopsinka

Diskussion om ordet hopsinka