hygroskopisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder hygroskopisk inom fysik ?

den egenskap hos vissa ämnen eller material att kunna ta upp vatten (vattenånga) från bland annat luften (se luftfuktighet). Ett sådant ämne är hygroskopiskt. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hygroskopisk

Diskussion om ordet hygroskopisk